opstalverzekering vergelijken

Gaslek Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel eenvoudig. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de voordeligste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het goedkoperebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering dektonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door onderandere brand, bliksem of storm. Op onze website kunje simpel je opstalverzekeringvergelijken op premie én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenbrede vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult enkele vragen in en jeziet meteen welke verzekeringen hetgoedkopere bij jouw situatiepassen. De verzekering van jouwmogelijkheid kun je tevensonverwijld online aan gaan. Binnen10 minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkbesparen.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de goedkopere opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je ogenblikkelijk de 3 slimste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook onverwijld online kunt aan gaan. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier tevens immer bij. Je kunt natuurlijktevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens spoorslags de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op een website,makkelijk toch?

Beëindigen als je verhuist

Ga je verhuizen? Dan kun je jouw opstalverzekering annuleren. Het huis dat jehebt gedekt is dan namelijk niet meer van jou. Heb je eenandere woning gekocht waar je nog gaat verbouwenen woon je nog tijdelijk in jouw oude huis? Dan kun je dit doorgeven aande verzekeraar. Vrijwel altijd kun je de oude huis nog een poosjevoor niksgedekt houden op één verzekering zodat je geente hoog verzekering nodig hebt. Overleg dit even met deverzekeraar, in de regel kan dit voor rondom 2 maanden.

Opstalverzekering voorgeschreven bij hypotheek

Een opstalverzekeringis niet wettelijk verplicht, maar wordt wel vaak voorgeschreven gesteld als je eenhypotheek afsluit. Dit is uiteraardniet zo gek. Je huis is namelijk veel geld waard. Geld wat je leent van dehypotheekverstrekker. Stel dat je jouw hypotheek niet meer kunt betalen,dan kun je te allen tijde nog het huis verkopen om je leningterug te betalen. Maar als het huis afbrandt, heeft de hypotheekverstrekkerniets meer. Daarom willen ze dat je het huis goed verzekert. Tevens alsje genoeg geld hebt om het hele huis zelf te betalen, is hetinteressant een verzekering voor het huis af te sluiten.Als het huis afbrandt kost het namelijk nog steeds veel geldom een nieuw huis te aanschaffen of te bouwen.

Kosten opstalverzekering

Wat kost een opstalverzekering?De kosten van je opstalverzekeringhangen af van een aantal factoren. De opstalverzekeraarbepaalt de kosten aan de hand van een aantalfactoren:

  • Waar je woont
  • De herbouwwaarde van je woning
  • De dekking

Bij niet alleverzekeringsmaatschappijen spelen tevens eventuelepreventiemaatregelen, zoals rookmelders, mee in de berekening van depremie van jouw opstalverzekering.

Opstalverzekering opzeggen

Ga je onder meer verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit simpeldoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je je opstalverzekering tevens onlinebeëindigen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ernaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je exact weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij sommigeopstalverzekeringsmaatschappijen kun je jouw opstalverzekering pas elke maand opzeggen na de 1stecontracttermijn van een kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan onder meer te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet in de regel mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal gedekt bent opwelk moment de huis niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere woning} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Op het moemnt dat een laminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven