Hoeveel Kost Een Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel simpel. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je premie kunt geld besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het bestebij jou past.

Easy en efficiënt je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kostprijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet terstond wat voor jou de goedkoopste en slimste opstalverzekering is. Sluit dezeaanstonds af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar uiteraardtrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Tochook wordt je normaal gesproken door de bank welgeboden om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenvanzelfsprekend wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de betere opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je spoorslags de 3 goedkopere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens gauw online kunt vinden. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier ook immer bij. Je kunt vanzelfsprekendtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook linearecta de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op 1 website,easy toch?

Woonverzekering afzeggen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je in het algemeen je huis in Nederland. Je kunt dannatuurlijk tevens de inboedel-en opstalverzekeringannuleren. In dit situatie geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenbeëindigen per de dag dat je jouwuitschrijft uit ons land. Verkoop je jouwhuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeringsmaatschappij

Als je jouw adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwemaandprijs voor je. Die kosten is gebaseerdop het adres, de woning en de inventaris die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet altijd devoordeligste optie. De kans is opzicht groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezelinearecta afsluiten.

Kosten opstalverzekering

Wat kost een opstalverzekering?De onkosten van je opstalverzekeringhangen af van enkele factoren. De opstalverzekeraarbepaalt de premie aan de hand van een aantalfactoren:

  • Waar je woont
  • De herbouwwaarde van je woning
  • De dekking

Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen spelen tevens eventuelepreventiemaatregelen, zoals rookmelders, mee in de berekening van depremie van jouw opstalverzekering.

Opstalverzekering opzeggen

Ga je onder andere verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) opzeggen? Dan kun je dit sneldoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je jouw opstalverzekering tevens onlineopzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je exact weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij een aantalopstalverzekeraars kun je jouw opstalverzekering pas elke maand annuleren na de eerstecontracttermijn van een jaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet in de regel eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven