opstalverzekering wat is dat

Inboedel En Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel simpel. Op onzewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je kosten kunt geld besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er ook een kiest die het voordeligstebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen ondermeer een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering vergoedtonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Hier kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op prijs én kwaliteit. We hebben allekennis over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenwijde vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig verschillende verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een paar vragen in en jeziet terstond welke verzekeringen hetslimste bij je situatiepassen. De verzekering van jeoptie kun je tevensaanstonds online vinden. Binnenvijf minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld overhouden.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je spoorslags de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens spoorslags online kunt vinden. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt zekertevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook subiet de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op 1 website,snel toch?

Woonverzekering opzeggen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je waarschijnlijk je huis in onsland. Je kunt danallicht tevens de inboedel-en opstalverzekeringannuleren. In dit situatie geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenopzeggen per de dag dat je jouwuitschrijft uit Holland. Verkoop je jouwhuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeringsmaatschappij

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die premie is gebaseerdop het adres, de huis en de spullen die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet te allen tijde debetere optie. De kans is in de regel groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad goedkoper of beter? Dan kun je dezeogenblikkelijk afsluiten.

Dezelfde verzekeraar als inboedelverzekering

Wil jij naast een opstalverzekeringtevens een verzekering vinden voor je inboedel?Verzeker deze dan bij dezelfde verzekeraar. Jevoorkomt dan tevens narigheid bij het vaststellen onder welkeverzekering de gebreken valt, aangezien er maar een aanspreekpunt is.Daarnaast krijg je hierdoor over het algemeen een voordelige premie, omdat je beideverzekeringen in een pakket verzekerd.

Opstalverzekering huurhuis

Huur jij een huis van je huisbaas? Dan is een opstalverzekering aangaan niet nodig. Als er gebreken ontstaat aan de opstal doorbrand, storm of onder andere inbraak, dan zijn deonkosten van de opgelopen schade voor de eigenaar van dewoning. Het is daarom vaninvloed dat de huiseigenaar zelf een opstalverzekering afsluit, maar daar hoef jij je als huurder geenzorgen over te maken.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal gedekt bent opwelk moment de huis niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een laminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet belangrijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven