beste opstalverzekering

Inboedel Opstalverzekering Vergelijken

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel simpel. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de voordeligste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het beterebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen bijvoorbeeld een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door ondermeer brand, bliksem of storm. Op onze website kunje easy je opstalverzekeringvergelijken op kosten én kwaliteit. We hebben allekennis over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste aankopen en moet je een opstalverzekering aan gaan? Hier kun je simpel de opstalverzekering vergelijken op prijsen dekking. Zo vind jij eenvoudig eneasy een opstalverzekering diepast bij jouw opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul ook je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de mogelijkheid om tevensde inboedelverzekering ook meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij je huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je jouw opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type woning je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je woning heeft, of je huis beveiligdis, wat de oppervlakte van je huis is én wat het bouwkalenderjaar van je woning is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je kennis in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de kwaliteitvan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal aangegeven?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op bescherming en prijs.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de betere opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je subiet de 3 voordeligste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook onverwijld online kunt afsluiten. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier ook altijd bij. Je kunt allichttevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens stantepede de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op één website,simpel toch?

Afzeggen bij premieverhoging

Als de verzekeraar depremie van jouw opstalverzekeringverhoogd, kun je jouw verzekering er gauw opzeggen. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de premie is verhoogd doen. Dit magook als de voorwaardenworden gewijzigd in jouw nadeel. In beide situaties moet heteen wijziging zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Herbouwwaardemeter bij vergelijken opstalverzekering

In de vergelijking van opstalverzekeringenvan deze site is de herbouwwaardemeter ingebouwd.

In de herbouwwaarde wordt de locatie en grond dus niet meegenomen,omdat de herbouwwaarde het bedrag is waarvoor je huis in dezelfdehoedanigheid weer opnieuw gebouwd kan worden. Delocatie en grond worden daarin niet meeberekend, omdat die bijschade tevens niet verloren gaan. Bij de verkoopwaarde spelendie factoren wel een rol. Daarom is de verkoopwaarde te allentijde hoger dan de herbouwwaarde.

Zelf de herbouwwaarde schatten

Bij een nieuwbouwwoning is de herbouwwaarde deaankooppremie en de daarbij komende onkostenvan bijvoorbeeld een badkamer en keuken. Dekosten van de bouwgrond laat je buiten beschouwing.

Bij een bestaande woning kun je de herbouwwaardeachterhalen met een recent taxatierapport van een bouwkundig specilist.

Let op: je krijgt niet te allen tijde eengarantie tegen onderverzekering als je op deze manieren je herbouwwaardebepaalt. Een waardemeter invullen kan dus beter zijn. Bespreek dit met deverzekeringsmaatschappij of tussenpersoon bij het aangaan van de opstalverzekering.

Kosten opstalverzekering

Wat kost een opstalverzekering?De onkosten van je opstalverzekeringhangen af van enkele factoren. De opstalverzekeraarbepaalt de premie aan de hand van enkelefactoren:

  • Waar je woont
  • De herbouwwaarde van je woning
  • De dekking

Bij enkeleverzekeraars spelen tevens eventuelepreventiemaatregelen, zoals rookmelders, mee in de berekening van demaandprijs van jouw opstalverzekering.

Opstalverzekering huurhuis

Huur jij een huis van je huisbaas? Dan is een opstalverzekering aangaan niet nodig. Als er gebreken ontstaat aan de opstal doorbrand, storm of onder meer inbraak, dan zijn dekosten van de opgelopen schade voor de eigenaar van dewoning. Het is daarom vaninvloed dat de huiseigenaar zelf een opstalverzekering afsluit, maar daar hoef jij je als huurder geenzorgen over te maken.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal verzekerd bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe woning} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een laminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven