woonhuisverzekering opstalverzekering

Klaverblad Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel makkelijk. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het slimstebij jou past.

Gemakkelijk en eenvoudig je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op premie én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet onmiddellijk wat voor jou de meest goedkope en betere opstalverzekering is. Sluit dezespoorslags af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar uiteraardtrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Welbeschouwd wordt je in deregel door de bank welverplicht om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat isook niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenuiteraard wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heelgemakkelijk de slimste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je terstond de 3 goedkopere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook acuut online kunt vinden. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt allichtook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens stantepede de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op 1 website,snel toch?

Woonverzekering annuleren bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je in het algemeen je huis in onsland. Je kunt danzeker ook de inboedel-en opstalverzekeringopzeggen. In dit situatie geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenbeëindigen per de dag dat je jeuitschrijft uit Nederland. Verkoop je jehuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan gelden er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Opstal

Onder de opstal valt alles wat nagelvast aan dewoning zit. En alles wat je niet kunt verplaatsen zonder dat hetschade aanricht. Met de opstal worden dus tevens onderandere het tuinhuisje, en een ingebouwdekast in je slaapkamer bedoeld. De spullen die je wel kunt verplaatsen, vallenniet onder de opstal. Soms is het niet duidelijk of spullen onder de opstal ofspullen vallen. Zoals bijvoorbeeldde vloer. Deze kan nagelvast bevestigd zijn, doordat deze is vastgelijmd. Indat geval is de vloer opstal. Heb je kliklaminaat dat je mee kuntnemen bij een verhuizing? Dan valt de vloer onder de inboedel.

Voorkom onderverzekering

Zorg ervoor dat je je opstal voor het juiste bedragverzekert. Als je ondergedekt bent, krijg je namelijk niet hetcomplete schadebedrag uitbetaald. Zoekdaarom een opstalverzekering metherbouwwaardegarantie. De herbouwwaarde is het bedrag dat je benodigd om je huis op dezelfde plek en op dezelfde wijze tebouwen.

Opstalverzekering annuleren

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit simpeldoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. Normaal gesproken kun je jouw opstalverzekering tevens onlineopzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ernaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij een aantalopstalverzekeringsmaatschappijen kun je je opstalverzekering pas permaand opzeggen na de eerstecontracttermijn van één twaalf maanden.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden van depolis wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder beëindigen. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet over het algemeen eenmogelijkheid je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal gedekt bent opwelk moment de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een kliklaminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven