woonhuisverzekering opstalverzekering

Online Opstalverzekering Afsluiten

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via deze site isheel makkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je maandprijs kunt geld besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het voordeligstebij jou past.

Easy en inenkele stappen je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kostprijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet ogenblikkelijk wat voor jou de meestvoordelige en beste opstalverzekering is. Sluit dezeogenblikkelijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenwijde vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig verschillende verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een paar vragen in en jeziet ogenblikkelijk welke verzekeringen hetvoordeligste bij je gevalpassen. De verzekering van jouwmogelijkheid kun je ookterstond online vinden. Binnen10 minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld besparen.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelin enkele stappenen simpel de voordeligste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je linearecta de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook linearecta online kunt afsluiten. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt uiteraardtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens gauw de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op 1 website,makkelijk toch?

Opzeggen opstalverzekering

Een nieuwe opstalverzekeringvinden is zo geregeld. Als je nog een verzekering hebtlopen moet je die zekeropzeggen. Ook dat is tegenwoordig heelsimpel. Als je opstalverzekering eenmaal een jaar heeft gelopen kun je die iedere dag opzeggen.Je hebt dan een maand opzegtermijn. Dus als je 1 februari opzegt, stoptde verzekering 1 maart. Om het snel te maken hebben weeen kant-en-klare opzegbrief voor je.

Opstalverzekering geboden bij hypotheek

Een opstalverzekeringis niet wettelijk verplicht, maar wordt wel vaak geboden gesteld als je eenhypotheek afsluit. Dit is allichtniet zo gek. Je huis is namelijk veel geld waard. Geld wat je leent van dehypotheekverstrekker. Stel dat je je hypotheek niet meer kunt betalen,dan kun je te allen tijde nog het huis verkopen om je leningterug te betalen. Maar als het huis afbrandt, heeft de hypotheekverstrekkerniets meer. Daarom willen ze dat je het huis goed verzekert. Tevens alsje genoeg geld hebt om het hele huis zelf te betalen, is hetslim een verzekering voor het huis af te sluiten.Als het huis afbrandt kost het namelijk nog steeds veel geldom een nieuw huis te aankopen of te bouwen.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringafsluiten? Dan is de herbouwwaarde van je huis van belang. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde manier te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet jouw verzekeraar voor welkbedrag je opstal verzekerd moet worden. Mede aan de hand van de herbouwwaarde van je opstal wordt demaandprijs voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je ondergedekt bent. Endaardoor ben je zelfs gedekt tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en onder andereeen rieten dak? In speciale gevallen is het verstandigom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Opstalverzekering opzeggen

Ga je onder andere verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit makkelijkdoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. Normaal gesproken kun je jouw opstalverzekering ook onlineopzeggen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Daarnaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij niet alleopstalverzekeraars kun je jouw opstalverzekering pas elke maand opzeggen na de 1stecontracttermijn van 1 jaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan onder andere te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet over het algemeen een optie je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet compleet gedekt bent opwelk moment de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe woning} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een kliklaminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet belangrijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven