opstalverzekering

Opstalverzekering Kosten Per Maand

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel simpel. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het slimstebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering dektonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Hier kunje makkelijk je opstalverzekeringvergelijken op kosten én kwaliteit. We hebben alleinformatie over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Deze website heeft eenwijde vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een aantal vragen in en jeziet subiet welke verzekeringen hetbetere bij je gevalpassen. De verzekering van jeoptie kun je ookonverwijld online vinden. Binnenacht minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld overhouden.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudig de voordeligste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je aanstonds de 3 beste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook onverwijld online kunt aan gaan. Devoordeligste opstalverzekering staat hier ook immer bij. Je kunt allichtook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens onmiddellijk de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op één website,easy toch?

Beëindigen opstalverzekering

Een nieuwe opstalverzekeringafsluiten is zo geregeld. Als je nog een verzekering hebtlopen moet je die natuurlijkbeëindigen. Ook dat is tegenwoordig heeleenvoudig. Als je opstalverzekering eenmaal een jaar heeft gelopen kun je die iedere dag opzeggen.Je hebt dan een maand opzegtermijn. Dus als je 1 februari opzegt, stoptde verzekering 1 maart. Om het easy te maken hebben weeen kant-en-klare opzegbrief voor je.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeringsmaatschappij

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwemaandprijs voor je. Die premie is gebaseerdop het adres, de huis en de inboedel die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet immer debetere optie. De kans is in de regel groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeringsmaatschappijinderdaad goedkoper of beter? Dan kun je dezeaanstonds aan gaan.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je huisdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.soms is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo efficiënt een mogelijkheid weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan betaalt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen schade door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering afsluit voor je opstal, heb je demogelijkheid uit 3 soortendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is degrote dekking. Bij dezebescherming vergoedt je verzekeraargebreken opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen engebreken door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra brede opstalverzekering heeft debescherming van de uitbreiding dekking met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslagdie binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest veelomvattendebescherming van de opstalverzekeringwordt ook wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jegedekt tegen elk soort schade aan je opstal,behalve de schade ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Betere opstalverzekering

Ben je op zoek naar deslimste opstalverzekering? Door hier de opstalverzekering te vergelijken, vindje simpel een verzekering voor jeopstal die bij jou past. Vul je eigen gegevens en de gegeven over jouwwoning in de vergelijker. Je ziet dan acuut wat voor jou situatie demeest goedkope enbetere opstalverzekering is.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet compleet verzekerd bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een houten vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven