wat is een opstalverzekering

Opstalverzekering Premie Berekenen

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via deze site isheel simpel. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meestvoordelige opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het voordeligstebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen ondermeer een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering vergoedtonvoorziene schade aan je huis, veroorzaakt door ondermeer brand, bliksem of storm. Op onze website kunje simpel je opstalverzekeringvergelijken op prijs én kwaliteit. We hebben alleinformatie over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste aanschaffen en moet je een opstalverzekering afsluiten? Bij ons kun je easy de opstalverzekering vergelijken op kostenen dekking. Zo vind jij snel eneasy een opstalverzekering diepast bij jouw opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul tevens je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de keuze om ookde inboedelverzekering ook meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij je huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je je opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type woning je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je woning heeft, of je woning beveiligdis, wat de oppervlakte van je woning is én wat het bouwtwaalf maanden van je woning is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je gegevens in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de kwaliteitvan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal aangegeven?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op bescherming en prijs.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de beste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je aanstonds de 3 goedkopere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook onverwijld online kunt aan gaan. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier tevens te allentijde bij. Je kunt natuurlijktevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook aanstonds de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op een website,easy toch?

Samenwonen? Zeg kortstlopende verzekering op!

Ga je samenwonen met jepartner? Dan heeft diewellicht al een inboedelverzekering of opstalverzekering.Je hoeft niet allebei een inboedel-en opstalverzekering te hebben.In deze gevallen geldt dat de verzekering die het langst loopt,voorrang krijgt. De kortlopende verzekering moet je danbeëindigen. Lopen beide verzekeringen langer dan een jaar?Dan mag je ze allebei opzeggen. Pas dezedan aan naar jullie gezinssamenstelling of sluit een volledig nieuweverzekering af.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De makkelijkstewijze om de herbouwwaarde te berekenen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typehuis, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeringsmaatschappijenverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringaan gaan? Dan is de herbouwwaarde van je huis vanbelang. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde wijze teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet je verzekeraarvoor welk bedrag je opstal verzekerd moet worden. Mede aan dehand van de herbouwwaarde van je opstal wordt de maandprijs voorde opstalverzekering berekend. Dezevoorkomt dat je ondergedekt bent. En hierdoor ben jezelfs verzekerd tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en onder meer een rieten dak? In specialegevallen is het goed om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Voorkom onderverzekering

Zorg ervoor dat je je opstal voor het juiste bedragverzekert. Als je ondergedekt bent, krijg je namelijk niet hetvolledige schadebedrag betaald. Zoekdaarom een opstalverzekering metherbouwwaardegarantie. De herbouwwaarde is het bedrag dat je benodigd om jouw huis op dezelfde plek en op dezelfde manier tebouwen.

Voordeligste opstalverzekering

Ben je op zoek naar deslimste opstalverzekering? Door op deze website de opstalverzekering te vergelijken, vindje simpel een verzekering voor jeopstal die bij jou past. Vul je eigen gegevens en de gegeven over jouwwoning in de vergelijker. Je ziet dan subiet wat voor jou situatie degoedkoopste enslimste opstalverzekering is.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal gedekt bent opwelk moment de huis niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Op het moemnt dat een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven