Opstalverzekering Premie

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel simpel. Op onzewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt geld besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het goedkoperebij jou past.

Met een opstalverzekering, ook welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen schade. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Op deze website kunje snel je opstalverzekeringvergelijken op premie én kwaliteit. We hebben allekennis over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Deze website heeft eenbrede vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst 75 diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een paar vragen in en jeziet acuut welke verzekeringen hetbetere bij je situatiepassen. De verzekering van jouwkeus kun je tevenslinearecta online vinden. Binnen8 minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld overhouden.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de beste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je linearecta de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook onmiddellijk online kunt aan gaan. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt uiteraardtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook onmiddellijk de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op één website,makkelijk toch?

Beëindigen opstalverzekering

Een nieuwe opstalverzekeringafsluiten is zo geregeld. Als je nog een verzekering hebtlopen moet je die vanzelfsprekendopzeggen. Ook dat is tegenwoordig heelgemakkelijk. Als je opstalverzekering eenmaal een twaalfmaanden heeft gelopen kun je die iedere dag opzeggen.Je hebt dan een maand opzegtermijn. Dus als je 1 februari opzegt, stoptde verzekering 1 maart. Om het easy te maken hebben weeen kant-en-klare opzegbrief voor je.

Herbouwwaardemeter bij vergelijken opstalverzekering

In de vergelijking van opstalverzekeringenvan onze site is de herbouwwaardemeter ingebouwd.

In de herbouwwaarde wordt de locatie en grond dus niet meeberekend,omdat de herbouwwaarde het bedrag is waarvoor je huis in dezelfdestaat weer nieuw gebouwd kan worden. Delocatie en grond worden daarin niet meeberekend, omdat die bijschade ook niet verloren gaan. Bij de verkoopwaarde spelendie factoren wel een rol. Daarom is de verkoopwaarde immer hoger dan de herbouwwaarde.

Zelf de herbouwwaarde schatten

Bij een nieuwbouwwoning is de herbouwwaarde deaankoopkostprijs en de daarbij komende kostenvan onder meer een badkamer en keuken. Deonkosten van de bouwgrond laat je buiten beschouwing.

Bij een bestaande woning kun je de herbouwwaardeachterhalen met een recent taxatierapport van een makelaar.

Let op: je krijgt niet te allen tijde eengarantie tegen onderverzekering als je op deze manieren je herbouwwaardebepaalt. Een waardemeter invullen kan dus beter zijn. Bespreek dit met deverzekeraar of tussenpersoon bij het aangaan van de opstalverzekering.

Kosten opstalverzekering

Wat kost een opstalverzekering?De onkosten van je opstalverzekeringhangen af van meerdere factoren. De opstalverzekeraarbepaalt de maandprijs aan de hand van een aantalfactoren:

  • Waar je woont
  • De herbouwwaarde van je woning
  • De dekking

Bij een aantalverzekeraars spelen tevens eventuelepreventiemaatregelen, zoals rookmelders, mee in de berekening van dekosten van jouw opstalverzekering.

Opstalverzekering huurhuis

Huur jij een huis van je huisbaas? Dan is een opstalverzekering vinden niet nodig. Als er gebreken ontstaat aan de opstal doorbrand, storm of onder meer inbraak, dan zijn dekosten van de opgelopen schade voor de eigenaar van dewoning. Het is daarom belangrijk dat de huiseigenaar zelf een opstalverzekering afsluit, maar daar hoef jij je als huurder geenzorgen over te maken.

Opstalverzekering beëindigen door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Misschien ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de maandprijs van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is vaninvloed dat je alle wijzigingen zosnel eenmogelijkheid doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je meestal geen opstalverzekeringmeer nodig. In de regel wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is goed om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In gevalvan gebreken aan de opstal ben jij dan nog steedsverzekerd.

Scroll naar boven