opstalverzekeringen vergelijken

Opstalverzekering Unive

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via deze site isheel eenvoudig. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop kosten én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je maandprijs kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het slimstebij jou past.

Gemakkelijk en simpel je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kosten én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet meteen wat voor jou de meestvoordelige en betere opstalverzekering is. Sluit dezelinearecta af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Ben je van plan om een huiste aankopen en moet je een opstalverzekering aan gaan? Opdeze website kun je snel de opstalverzekering vergelijken op kostenen dekking. Zo vind jij efficiënt ensimpel een opstalverzekering diepast bij je opstal. Vul in de vergelijker in of je een huur- ofkoopwoning hebt. Vul tevens je postcode, huisnummer en geboortedatum in.Je krijgt nu de keuze om tevensde inboedelverzekering ook meete nemen in de vergelijking. Kies of je dit wilt of niet en vul je gegevens envoorkeuren verder in. Om een opstalverzekeringte vinden die past bij je huis, moeten we weten wat de staat van je huisis én of je jouw opstal aanvullend wilt verzekeren. Onder het kopje ‘Jewoning’ vul je in wat voor type huis je hebt, wat de bouwaard van demuren is, hoeveel kamers je woning heeft, of je woning beveiligdis, wat de oppervlakte van je huis is én wat het bouwjaar van je woning is. Onder ‘Opstalverzekering’ vul je kennis in over hetmeeverzekeren van je fundering, de inhoud van je huis (m³), de gevel en de kwaliteitvan de keuken, de badkamer en de woonkamer. Heb je dit allemaal ingevuld?Dan kun jij de opstalverzekeringvergelijken op bescherming en prijs.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de voordeligste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je onverwijld de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens acuut online kunt afsluiten. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier ook altijd bij. Je kunt natuurlijktevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook terstond de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 keer alles geregeld op 1 website,simpel toch?

Opzeggen opstalverzekering

Een nieuwe opstalverzekeringafsluiten is zo geregeld. Als je nog een verzekering hebtlopen moet je die zekeropzeggen. Ook dat is tegenwoordig heelmakkelijk. Als je opstalverzekering eenmaal een 12 maanden heeft gelopen kun je die iedere dag opzeggen.Je hebt dan 1 maand opzegtermijn. Dus als je 1 februari opzegt, stoptde verzekering 1 maart. Om het makkelijk te maken hebben weeen kant-en-klare opzegbrief voor je.

Herbouwwaardemeter bij vergelijken opstalverzekering

In de vergelijking van opstalverzekeringenvan onze site is de herbouwwaardemeter ingebouwd.

In de herbouwwaarde wordt de locatie en grond dus niet meegerekend,omdat de herbouwwaarde het bedrag is waarvoor je huis in dezelfdehoedanigheid weer nieuw gebouwd kan worden. Delocatie en grond worden daarin niet meeberekend, omdat die bijschade tevens niet verloren gaan. Bij de verkoopwaarde spelendie factoren wel een rol. Daarom is de verkoopwaarde altijd hoger dan de herbouwwaarde.

Zelf de herbouwwaarde schatten

Bij een nieuwbouwwoning is de herbouwwaarde deaankoopkosten en de daarbij komende onkostenvan onder meer een badkamer en keuken. Dekosten van de bouwgrond laat je buiten beschouwing.

Bij een bestaande woning kun je de herbouwwaardeachterhalen met een recent taxatierapport van een bouwkundig specilist.

Let op: je krijgt niet altijd eengarantie tegen onderverzekering als je op deze manieren je herbouwwaardebepaalt. Een waardemeter invullen kan dus beter zijn. Bespreek dit met deverzekeringsmaatschappij of tussenpersoon bij het afsluiten van de opstalverzekering.

Kosten opstalverzekering

Wat kost een opstalverzekering?De onkosten van je opstalverzekeringhangen af van meerdere factoren. De opstalverzekeraarbepaalt de kosten aan de hand van meerderefactoren:

  • Waar je woont
  • De herbouwwaarde van je woning
  • De dekking

Bij een aantalverzekeringsmaatschappijen spelen ook eventuelepreventiemaatregelen, zoals rookmelders, mee in de berekening van demaandprijs van je opstalverzekering.

Opstalverzekering vinden

Bij ons kun jesimpel en efficiënt een opstalverzekeringafsluiten.Vergis je niet: een opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekeringgenoemd. Vul je jouw gegevens in in de vergelijker en wij laten zien watvoor jou de beste enmeest voordelige opstalverzekering is. Een opstalverzekeringvinden is zo gebeurd. Heb je al een opstalverzekering? Dan dien je die zelf op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig gedekt bent wanneer de huis niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere woning} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet belangrijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven