opstalverzekering betekenis

Opstalverzekering Verhuur

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via deze site isheel gemakkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je kosten kunt geldoverhouden. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de meest goedkope opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het bestebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen bijvoorbeeld een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Hier kunje makkelijk je opstalverzekeringvergelijken op prijs én kwaliteit. We hebben allegegevens over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar natuurlijktrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Per slot van rekening wordt je normaal gesproken door de bank welvereist om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat isook niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenallicht wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de slimste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je onmiddellijk de 3 betere dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens gauw online kunt vinden. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier tevens te allentijde bij. Je kunt natuurlijkook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens meteen de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén keer alles geregeld op een website,makkelijk toch?

Samenwonen? Zeg kortstlopende verzekering op!

Ga je samenwonen met jepartner? Dan heeft diesoms al een inboedelverzekering of opstalverzekering.Je hoeft niet beiden een inboedel-en opstalverzekering te hebben.In deze gevallen geldt dat de verzekering die het langst loopt,voorrang krijgt. De kortlopende verzekering moet je danbeëindigen. Lopen beide verzekeringen langer dan een jaar?Dan mag je ze allebei opzeggen. Kijk in diesituatie welke verzekering voor jullie het voordeligst is.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De simpelstemanier om de herbouwwaarde te berekenen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typehuis, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeringsmaatschappijenverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringvinden? Dan is de herbouwwaarde van je huis om te onthouden. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde wijze teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet jouw verzekeraarvoor welk bedrag je opstal gedekt moet worden. Deherbouwwaarde wordt gemeten aan de hand van de vragen die je invult in devergelijker onder het kopje “Je woning”. Dezevoorkomt dat je ondergedekt bent. En hierdoor ben jezelfs verzekerd tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en onder meer een rieten dak? In specialegevallen is het goed om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Kosten opstalverzekering

Wat kost een opstalverzekering?De onkosten van je opstalverzekeringhangen af van meerdere factoren. De opstalverzekeraarbepaalt de maandprijs aan de hand van meerderefactoren:

  • Waar je woont
  • De herbouwwaarde van je woning
  • De dekking

Bij niet alleverzekeraars spelen ook eventuelepreventiemaatregelen, zoals rookmelders, mee in de berekening van dekosten van jouw opstalverzekering.

Opstalverzekering aan gaan

Op onze website kun jesimpel en simpel een opstalverzekeringaan gaan.Vergis je niet: een opstalverzekering wordt ook wel een woonhuisverzekeringgenoemd. Vul je jouw gegevens in in de vergelijker en wij laten zien watvoor jou de slimste enmeest voordelige opstalverzekering is. Een opstalverzekeringvinden is zo gebeurd. Heb je al een opstalverzekering? Dan dien je die zelf op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal gedekt bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een laminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet belangrijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven