vergelijk opstalverzekering

Opstalverzekering Zlm

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via onze site isheel gemakkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop premie én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je kosten kunt geld besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het voordeligstebij jou past.

Eenvoudig en eenvoudig je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op kostprijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet terstond wat voor jou de meest goedkope en goedkopere opstalverzekering is. Sluit dezeonmiddellijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar zekertrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Per slot van rekening wordt je vrijwel altijd door de bank welverplicht om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat istevens niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenvanzelfsprekend wel dat het onderpand,jouw huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudig de slimste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is easy want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je gauw de 3 betere dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens spoorslags online kunt aan gaan. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt allichtook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens aanstonds de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op 1 website,snel toch?

Opzeggen bij premieverhoging

Als de verzekeraar depremie van je opstalverzekeringverhoogd, kun je jouw verzekering er onmiddellijk opzeggen. Je moet dat wel binnen30 dagen nadat de premie is verhoogd doen. Dit magook als de voorwaarden van de polisworden gewijzigd in jouw nadeel. In beide gevallen moet heteen aanpassing zijn die voor alle klanten wordt gedaan, en nietalleen voor jou.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeringsmaatschappij, berekent deze een nieuwekosten voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de huis en de inboedel die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet immer debetere optie. De kans is namelijk groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezegauw afsluiten.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringafsluiten? Dan is de herbouwwaarde van je huis van belang. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde manier te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet je verzekeraar voor welkbedrag jouw opstal verzekerd moet worden. Naaraanleiding van van de herbouwwaarde van je opstal wordt dekosten voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je ondergedekt bent. Endaardoor ben je zelfs gedekt tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en onder meereen rieten dak? In speciale gevallen is het goedom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Opstalverzekering beëindigen

Ga je onder meer verhuizen en wil jeje opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit sneldoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Normaal gesproken kun je je opstalverzekering ook onlinebeëindigen op de website van jeverzekeringsmaatschappij. Ernaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je exact weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij sommigeopstalverzekeraars kun je jouw opstalverzekering pas elke maand opzeggen na de eerstecontracttermijn van 1 kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder beëindigen. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet vaak een optie je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal gedekt bent wanneer de huis niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Op het moemnt dat een laminaatvloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet belangrijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven