kosten opstalverzekering

Prijs Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via onze site isheel makkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je premie kunt besparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het bestebij jou past.

Simpel en eenvoudig je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op prijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet linearecta wat voor jou de voordeligste en betere opstalverzekering is. Sluit dezeonmiddellijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenveelomvattende vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst 75 verschillende verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een aantal vragen in en jeziet onverwijld welke verzekeringen hetbeste bij jouw gevalpassen. De verzekering van jemogelijkheid kun je tevensacuut online vinden. Binnenvijf minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld overhouden.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleenvoudig de goedkopere opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je stantepede de 3 slimste dealsvoor je opstalverzekering dieje ook subiet online kunt aan gaan. Degoedkoopste opstalverzekering staat hier tevens te allentijde bij. Je kunt zekertevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook ogenblikkelijk de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op 1 website,makkelijk toch?

Dekking opstalverzekering

Alle opstalverzekeringendie je kunt vergelijken en vinden hebben diversedekkingen: All-Risk en Extra Uitgebreid. Bij een Extrabrede bescherming ben je algoed verzekerd voor schade zoals:

  • Brand
  • Blikseminslag
  • Stormschade
  • Waterschade
  • Gebreken door hak- en breekwerk om eenlek op te sporen
  • Hagelschade

Met een allrisk bescherming is bijna allesverzekerd, zelfs als je zelf de gebreken veroorzaakt.

Opstalverzekering VvE

Woon je in een appartement? Een opstalverzekering afsluiten is dan nietaltijd nodig. De Vereniging van Eigenaren (VvE) sluitin de regel een VvE-opstalverzekering af voor het helegebouw en de daar bijbehorende appartementen. De opstalverzekering betaalt in dit gevalgebreken aan de gemeenschappelijke delen van het gebouw, zoals demuren, vloeren en gevels. Heb je het appartement net verbouwd enonder meer een nieuwe keuken aangeschaft? Dan kun jeervoor kiezen om deze extra te verzekeren met een aanvullende verzekering. Inde polisvoorwaarden van de opstalverzekering van de VvE wordt namelijk niet uitgegaan van ditsoort woningverbeteringen. Controleer bij je VvE immer voor de zekerheid of er een opstalverzekeringis afgesloten.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je woningdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.soms is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo simpel een mogelijkheid weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan vergoedt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen gebreken door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering afsluit voor je opstal, heb je dekeus uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is debrede dekking. Bij dezedekking betaalt je verzekeraarschade opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen engebreken door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra veelomvattende opstalverzekering heeft debescherming van de uitbreiding dekking met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, schade door neerslagdie binnenstroomt en gebreken door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest veelomvattendedekking van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jegedekt tegen elk soort schade aan jouw opstal,behalve de gebreken ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Goedkopere opstalverzekering

Ben je op zoek naar debeste opstalverzekering? Door bij ons de opstalverzekering te vergelijken, vindje snel een verzekering voor jeopstal die bij jou past. Vul je eigen gegevens en de gegeven over jewoning in de vergelijker. Je ziet dan acuut wat voor jou geval degoedkoopste envoordeligste opstalverzekering is.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet volledig verzekerd bent opwelk moment de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe huis} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een houten vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven