opstalverzekeringen vergelijken

Verzekering Opstal

Een opstalverzekeringvergelijken en afsluiten via onze site isheel simpel. Hier vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je maandprijs kunt uitsparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringaangaat, maar dat je er tevens een kiest die het slimstebij jou past.

Met een opstalverzekering, tevens welwoonhuisverzekering genoemd, verzeker je alle zaken die aan het huis vastzittentegen gebreken. Onder de opstal vallen onderandere een vastgespijkerde houten vloer, de schutting in je tuin en jedak. Een opstalverzekering betaaltonvoorziene gebreken aan je huis, veroorzaakt door bijvoorbeeld brand, bliksem of storm. Hier kunje simpel je opstalverzekeringvergelijken op kosten én kwaliteit. We hebben alleinformatie over de opstalverzekeringvoor je op een rijtje gezet.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar uiteraardtrots op. Je wilt dan tevens dat als er iets mee gebeurt, dat jeje huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Welbeschouwd wordt je meestal door de bank welvereist om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat isook niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willenvanzelfsprekend wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering aan gaan: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de betere opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardemeter niet gebruiken. Hiernazie je stantepede de 3 slimste dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens linearecta online kunt aan gaan. Devoordeligste opstalverzekering staat hier tevens altijd bij. Je kunt natuurlijktevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens onverwijld de kosten berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op een website,makkelijk toch?

Woonverzekering afzeggen bij emigreren

Als je emigreert, verkoop je meestal je huis in Holland. Je kunt danzeker tevens de inboedel-en opstalverzekeringannuleren. In dit situatie geldt er geenopzegtermijn, maar kun je de verzekeringenafzeggen per de dag dat je jouwuitschrijft uit dit land. Verkoop je jehuis niet, maar ga je deze verhuren? Dan geldig zijn er weer andereregels voor je opstalverzekering en inboedelverzekering.

Wat is een opstalverzekering?

Een opstalverzekeringis de verzekering waarmee je je huis verzekert tegenonvoorziene schade, zoals brand-, water-, en stormschade(vanaf windkracht 7). Het gaat hierbij om gebreken aan alles watnagelvast zit aan de woning.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je huisdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.soms is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo eenvoudig een mogelijkheid weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan betaalt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen gebreken door slechtonderhoud en schade die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering aangaat voor je opstal, heb je dekeuze uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is deuitgebreide dekking. Bij dezebescherming betaalt je verzekeringsmaatschappijschade opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen enschade door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra grote opstalverzekering heeft dedekking van de uitbreiding bescherming met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, gebreken door neerslagdie binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest bredebescherming van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jeverzekerd tegen elk soort schade aan je opstal,behalve de schade ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering annuleren

Ga je bijvoorbeeld verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) annuleren? Dan kun je dit makkelijkdoen door een e-mail te sturen naar jouw opstalverzekeraar. Meestal kun je je opstalverzekering tevens onlineafzeggen op de website van jeverzekeraar. Ook kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij enkeleopstalverzekeringsmaatschappijen kun je je opstalverzekering pas elke maand beëindigen na de eerstecontracttermijn van een kalenderjaar.Als je opstalverzekeraar de voorwaarden wijzigt in jouw nadeel, kun je de opstalverzekering eerder opzeggen. Je hebtdan onder meer te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeringsmaatschappijen flexibel en ishet in de regel een optie je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Opstalverzekering annuleren door verhuizen

Vergeet na een verhuziing niet te opnieuw te kijken naarje opstalverzekering.Soms ga je wel veel groter wonen en heb jeeen ander soort dak en nu tevens een tuinhuisje. Deze veranderingenzorgen ervoor dat de premie van je opstalverzekering verandert, omdat de herbouwwaarde van je huisverandert. Het is cruciaal dat je alle wijzigingen zosnel mogelijk doorgeeft aan je opstalverzekeraar. Zo ben jij geen moment onderverzekerd.Verhuis je van een koophuis naar een appartement? Dan heb je overhet algemeen geen opstalverzekeringmeer nodig. In de regel wordt deze danafgesloten door de VvE. Het is goed om de opstalverzekering net zo lang aan tehouden, totdat je geen eigenaar meer bent van de woning. In situatievan schade aan de opstal ben jij dan nog continuverzekerd.

Scroll naar boven