wat valt onder opstalverzekering

Wanneer Opstalverzekering Afsluiten

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via deze site isheel gemakkelijk. Op dezewebsite vergelijk je opstalverzekeringenop prijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waardoorje tot wel 20% op je premie kunt besparen. Vergelijk je via deze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de voordeligste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het beterebij jou past.

Simpel en eenvoudig je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op premie én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet linearecta wat voor jou de meest goedkope en slimste opstalverzekering is. Sluit dezeonverwijld af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Als je een huis koopt ben je daar zekertrots op. Je wilt dan ook dat als er iets mee gebeurt, dat jejouw huis weer kunt (laten) maken. Daarvoor sluit je een opstalverzekering af. Een opstalverzekering is niet verplicht.Tochook wordt je in deregel door de bank welgeboden om een opstalverzekering te regelen als je een hypotheek afsluit. Dat isook niet zo gek. Ze lenen jou veel geld, en willennatuurlijk wel dat het onderpand,je huis dus, goed is verzekerd.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heeleasy de beste opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt een paar vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om jouw huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is simpel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of historisch huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je spoorslags de 3 voordeligste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje tevens acuut online kunt afsluiten. Devoordeligste opstalverzekering staat hier tevens te allentijde bij. Je kunt uiteraardook nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens onverwijld de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je inéén maal alles geregeld op één website,snel toch?

Opzeggen opstalverzekering

Een nieuwe opstalverzekeringaan gaan is zo geregeld. Als je nog een verzekering hebtlopen moet je die natuurlijkopzeggen. Tevens dat is tegenwoordig heelgemakkelijk. Als je opstalverzekering eenmaal een twaalfmaanden heeft gelopen kun je die iedere dag beëindigen.Je hebt dan een maand opzegtermijn. Dus als je 1 februari opzegt, stoptde verzekering 1 maart. Om het snel te maken hebben weeen kant-en-klare opzegbrief voor je.

Ga je verhuizen? Maak een nieuwe vergelijking

Bij een verhuizing heb je twee opties:

  1. Geef je adreswijziging door aan deverzekeraar

Als je je adres doorgeeft aan deverzekeraar, berekent deze een nieuwepremie voor je. Die maandprijs is gebaseerdop het adres, de woning en de inventaris die je hebt.Alleen een adreswijziging doorgeven is niet te allen tijde degoedkopere optie. De kans is in de regel groot dat een andereverzekeringsmaatschappij beter aansluit op je nieuwewoonsituatie.

  • Zeg je oude inboedel- en opstalverzekering op en sluit een nieuwe verzekering af op jenieuwe adres.

Heb je een vergelijking gemaakt en is een andere verzekeraarinderdaad voordeliger of beter? Dan kun je dezeaanstonds aan gaan.

Herbouwwaarde

Wil je een opstalverzekeringaan gaan? Dan is de herbouwwaarde van je huis omte onthouden. De herbouwwaarde van je huis is het bedrag dat nodig is om jehuis op dezelfde plek, op dezelfde wijze te herbouwen. Door deherbouwwaarde weet je verzekeringsmaatschappij voor welkbedrag je opstal gedekt moet worden. Met behulp van van de herbouwwaarde van je opstal wordt demaandprijs voor de opstalverzekeringberekend. Deze voorkomt dat je ondergedekt bent. Endaardoor ben je zelfs verzekerd tegen onderverzekering. Hebje een huis met een groot woonoppervlak en bijvoorbeeldeen rieten dak? In speciale gevallen is het verstandigom de herbouwwaarde te laten opmeten door een taxateur.

Opstalverzekering huurhuis

Huur jij een huis van je huisbaas? Dan is een opstalverzekering aangaan niet nodig. Als er gebreken ontstaat aan de opstal doorbrand, storm of onder andere inbraak, dan zijn dekosten van de opgelopen schade voor de eigenaar van dewoning. Het is daarom doorslaggevend dat de huiseigenaar zelf een opstalverzekering afsluit, maar daar hoef jij je als huurder geenzorgen over te maken.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal gedekt bent wanneer de woning niet water- en winddicht is. Tevens eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe woning} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet belangrijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven