wat is een opstalverzekering

Wat Betekent Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en vinden via deze site isheel makkelijk. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt uitsparen. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er ook een kiest die het bestebij jou past.

Simpel en efficiënt je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op prijs én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet aanstonds wat voor jou de voordeligste en beste opstalverzekering is. Sluit dezemeteen af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenwijde vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst vijfenzeventig diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een aantal vragen in en jeziet gauw welke verzekeringen hetgoedkopere bij jouw situatiepassen. De verzekering van jouwoptie kun je ookmeteen online vinden. Binnenacht minuten kun je goed gedekt zijn en flinkgeld overhouden.

Opstalverzekering afsluiten: zo werkt het

Bij ons vind je heelsimpel de beste opstalverzekering voor jouwsituatie. Je beantwoordt een aantal vragen over jouwhuis waarmee wij de herbouwwaarde van je huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is snel want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardecalculator niet gebruiken. Hiernazie je onverwijld de 3 goedkopere dealsvoor je opstalverzekering dieje tevens linearecta online kunt vinden. Demeest goedkope opstalverzekering staat hier tevens te allentijde bij. Je kunt natuurlijktevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt tevens ogenblikkelijk de premie berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op een website,makkelijk toch?

Opzeggen opstalverzekering

Een nieuwe opstalverzekeringvinden is zo geregeld. Als je nog een verzekering hebtlopen moet je die allichtannuleren. Tevens dat is tegenwoordig heelsimpel. Als je opstalverzekering eenmaal een kalenderjaar heeft gelopen kun je die iedere dag beëindigen.Je hebt dan een maand opzegtermijn. Dus als je 1 februari opzegt, stoptde verzekering 1 maart. Om het simpel te maken hebben weeen kant-en-klare opzegbrief voor je.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De simpelstemanier om de herbouwwaarde te berekenen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typewoning, de klasse van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeringsmaatschappijenverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringvinden? Dan is de herbouwwaarde van je huis om te onthouden. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde manier teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet jouw verzekeraarvoor welk bedrag jouw opstal gedekt moet worden. Mede aan dehand van de herbouwwaarde van je opstal wordt de premie voorde opstalverzekering berekend. Dezevoorkomt dat je onderverzekerd bent. En daardoor ben jezelfs gedekt tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en onder andere een rieten dak? In specialegevallen is het interessant om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Kosten opstalverzekering

Wat kost een opstalverzekering?De onkosten van je opstalverzekeringhangen af van een aantal factoren. De opstalverzekeraarbepaalt de premie aan de hand van enkelefactoren:

  • Waar je woont
  • De herbouwwaarde van je woning
  • De dekking

Bij enkeleverzekeraars spelen ook eventuelepreventiemaatregelen, zoals rookmelders, mee in de berekening van dekosten van je opstalverzekering.

Opstalverzekering huurhuis

Huur jij een huis van je huisbaas? Dan is een opstalverzekering vinden niet nodig. Als er schade ontstaat aan de opstal doorbrand, storm of bijvoorbeeld inbraak, dan zijn dekosten van de opgelopen schade voor de eigenaar van dewoning. De losliggende spullen in je huis dien je wel zelf teverzekeren met een inboedelverzekering.

Verbouwen

Ga je ook verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet helemaal verzekerd bent wanneer de huis niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{andere huis} langere tijd leeg. Moet je je huis nogverbouwen? Tevens dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Wanneer een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet noodzakelijk om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven