opstalverzekering afsluiten

Waterschade Opstalverzekering

Een opstalverzekeringvergelijken en aan gaan via deze site isheel simpel. Bij ons vergelijk je opstalverzekeringenop kostprijs én kwaliteit. En, je krijgt korting, waarmeeje tot wel 20% op je maandprijs kunt geldoverhouden. Vergelijk je via onze site én sluit jevia ons een opstalverzekering af?Dan weet je zeker dat je niet alleen de goedkoopste opstalverzekeringafsluit, maar dat je er tevens een kiest die het bestebij jou past.

Eenvoudig en efficiënt je opstalverzekeringvergelijken? Je kunt alle opstalverzekeringenvergelijken op premie én kwaliteit. Vul je gegevens envoorkeuren in en je ziet spoorslags wat voor jou de goedkoopste en betere opstalverzekering is. Sluit dezeogenblikkelijk af en bespaar tot wel 20% op de premie.

Alles over het regelen van je opstalverzekering

Onze website heeft eenveelomvattende vergelijking van opstalverzekeringen. Daarin kun je maarliefst 75 diverse verzekeringenmet elkaar vergelijken. Je vult een paar vragen in en jeziet subiet welke verzekeringen hetbeste bij je situatiepassen. De verzekering van jekeus kun je ooksubiet online afsluiten. Binnentien minuten kun je goed verzekerd zijn en flinkgeld besparen.

Opstalverzekering vinden: zo werkt het

Bij ons vind je heelsnelen simpel de goedkopere opstalverzekering voor jesituatie. Je beantwoordt enkele vragen over jehuis waarmee wij de herbouwwaarde van jouw huis kunnen berekenen. Deherbouwwaarde is het bedrag dat nodig is om je huis, op dezelfde plekweer opnieuw te bouwen zoals het was. Hiervoor gebruiken we eenherbouwwaardemeter. Dat is makkelijk want je hoeft niet zelfte rekenen en je hebt garantie tegen onderverzekering. Je bent dus nooit telaag verzekerd. Alleen als je een heel luxe of monumentaal huishebt, kun je deze waardeberekening niet gebruiken. Hiernazie je terstond de 3 beste dealsvoor jouw opstalverzekering dieje ook acuut online kunt aan gaan. Demeest voordelige opstalverzekering staat hier tevens immer bij. Je kunt vanzelfsprekendtevens nog verder kijken en vergelijken met alle andere opstalverzekeringen.

Tip: Je kunt ook onmiddellijk de maandprijs berekenen voor een inboedelverzekering, aansprakelijkheidsverzekering en rechtsbijstandverzekering. Zo heb je in1 maal alles geregeld op een website,snel toch?

Opzeggen opstalverzekering

Een nieuwe opstalverzekeringaan gaan is zo geregeld. Als je nog een verzekering hebtlopen moet je die vanzelfsprekendbeëindigen. Ook dat is tegenwoordig heelgemakkelijk. Als je opstalverzekering eenmaal een twaalfmaanden heeft gelopen kun je die iedere dag beëindigen.Je hebt dan een maand opzegtermijn. Dus als je 1 februari opzegt, stoptde verzekering 1 maart. Om het makkelijk te maken hebben weeen kant-en-klare opzegbrief voor je.

Wat is de herbouwwaarde?

Aan de hand van de herbouwwaarde wordt vastgesteld voor welkbedrag je je huis moet verzekeren. De herbouwwaarde is het bedrag datnodig is om je huis opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier.

Herbouwwaarde berekenen

De gemakkelijkstemanier om de herbouwwaarde vast te stellen is door hetgebruiken van een herbouwwaardemeter. Hierbij wordt aan de hand van het typehuis, de kwaliteit van de bouwdelen en de inhoud deherbouwwaarde vastgesteld. Veel woonverzekeringsmaatschappijenverlenen op basis van een (naar waarheid ingevulde) herbouwwaardemeter garantietegen onderverzekering.

Herbouwwaardemeter

Wil je een opstalverzekeringaan gaan? Dan is de herbouwwaarde van je huis vanbelang. De herbouwwaarde van je huis is het bedragdat nodig is om je huis op dezelfde plek, op dezelfde wijze teherbouwen. Door de herbouwwaarde weet je verzekeraarvoor welk bedrag jouw opstal verzekerd moet worden. Mede aan dehand van de herbouwwaarde van je opstal wordt de maandprijs voorde opstalverzekering berekend. Dezevoorkomt dat je ondergedekt bent. En hierdoor ben jezelfs verzekerd tegen onderverzekering. Heb je een huis met een grootwoonoppervlak en onder andere een rieten dak? In specialegevallen is het interessant om de herbouwwaarde te latenopmeten door een taxateur.

Opstalverzekering dekking

Stel je voor dat er brand uitbreekt en je huisdaarbij in ernstige mate beschadigd wordt.misschien is je dak wel kapot of raken allemuren beschadigd. Je wilt alles zo eenvoudig een optie weer intact krijgen, maar datgaat wat kosten. Heb je een opstalverzekering?Dan vergoedt de opstalverzekeraar de beschadigingen aan je opstal.Een opstalverzekeraar betaalt geen schade door slechtonderhoud en gebreken die met opzet is aangebracht aan de opstal. Alsje een verzekering aangaat voor je opstal, heb je dekeuze uit 3 typendekkingen:

Uitgebreide dekking

De basisverzekering van de opstalverzekering is degrote dekking. Bij dezebescherming betaalt je verzekeringsmaatschappijgebreken opgelopen door brand, ontploffing, neerstortende vliegtuigen,storm (vanaf windkracht 7), onvoorziene waterschade, diefstal en (poging tot)inbraak, vandalisme, olie, rook, roet, aanrijding, omvallen van bomen enschade door scherven van ruiten en spiegels.

Extra uitgebreide dekking

Een extra veelomvattende opstalverzekering heeft debescherming van de uitbreiding bescherming met alsuitbreiding: schroei-, zeng- en smeltschade, gebreken door neerslagdie binnenstroomt en schade door hak- en breekwerk dat moet wordenuitgevoerd om een defect te vinden in een waterleiding.

Allrisk

De meest bredebescherming van de opstalverzekeringwordt tevens wel allrisk genoemd. Neem je deze dekking? Dan ben jegedekt tegen elk soort gebreken aan jouw opstal,behalve de schade ontstaan door: aardbevingen, overstromingen,oorlog, atoomkernreacties, slechte fundering en glasschade.

Opstalverzekering beëindigen

Ga je onder andere verhuizen en wil jejouw opstalverzekering(woonhuisverzekering) beëindigen? Dan kun je dit simpeldoen door een e-mail te sturen naar je opstalverzekeraar. Vrijwel altijd kun je je opstalverzekering ook onlineafzeggen op de website van jeverzekeraar. Ernaast kun jegebruikmaken van de opzegbrieven die wij alvast voor jou hebben geschreven,zodat je precies weet wat je moet sturen. Je vindt deze brieven hier.Bij enkeleopstalverzekeringsmaatschappijen kun je je opstalverzekering pas maandelijks annuleren na de 1stecontracttermijn van een twaalf maanden.Als je opstalverzekeraar de polisvoorwaarden wijzigt in je nadeel, kun je de opstalverzekering eerder beëindigen. Je hebtdan bijvoorbeeld te maken met een premieverhoging.Tegenwoordig zijn veel verzekeraars flexibel en ishet in de regel mogelijk je opstalverzekeringeerder op te zeggen.

Verbouwen

Ga je tevens verbouwen in de nieuwe woning? Denk eraandat je niet compleet verzekerd bent wanneer de huis niet water- en winddicht is. Ook eenverbouwing geef je daarom door aan je opstalverzekeraar. Staat je{nieuwe woning} langere tijd leeg. Moet je je woning nogverbouwen? Ook dan geldt er een andere dekking.

Dekking opstalverzekeringen 

Houd er bij het vergelijken van verschillende opstalverzekeringen rekening mee dat ersoms enige overlap kan bestaan in de dekking van een opstalverzekering en een inboedelverzekering. Inhet geval dat een vloerverzekerd wordt door uw opstalverzekeringis het niet van belang om deze ook te latenverzekeren via uw inboedelverzekering.

Scroll naar boven